புத்தளம் மாவட்டத்திற்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள்!

புத்தளம் மாவட்டத்திற்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

இதன்படி, ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 220,566 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதுடன் ஐந்து ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 80,183 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதுடன் இரண்டு ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

முஸ்லிம் தேசிய கூட்டணி 55,981 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதுடன் ஒரு ஆசனத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

தேசிய மக்கள் சக்தி 9,944 வாக்குளை்ப பெற்றுள்ளது.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 7,985 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

பதியப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 614,370
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 414,487
செல்லுபடியான வாக்குகள் – 385,221
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் – 29,266

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *