தினமும் உட்கார்ந்தே இருப்பது போல் உணர்கிறீர்களா..?

பெரிதாக எந்த உடற்பயிற்சியும் இல்லாமல் நடை பயிற்சி மட்டுமே மேற்கொண்டாலே போதுமானது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே நீங்கள் உட்கார்ந்தே இருப்பது போல் உணர்ந்தால் இந்த விஷயங்களைப் பின்பற்றி பாருங்கள்.

செல்போன் பேசும்போதும் அமராமல் அங்கும் இங்கும் நடந்தபடி பேசுங்கள்.

கணினி, வீட்டில் அலுவலகப் பணி செய்யும்போது நீண்ட நேரம் அமராமல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை நடந்து ஓய்வு எடுங்கள்.

டி.வி முன்பும் நீண்ட நேரம் அமராமல் அவ்வபோது எழுந்து நடந்துவிட்டு அமருங்கள்.

மாடிப்படியில் 10 முறையேனும் ஏறி இறங்குங்கள்.

வீட்டு வேலைகளை செய்யலாம். வீட்டில் இருப்போருக்கு உதவியாக இருங்கள். தோட்டம் இருந்தால் தோட்ட வேலைகளில் ஈடுபடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *